Skip to content

Privacybeleid

Inleiding

Moving Rocks respecteert ten volle de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens.

Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze website steeds op een zorgvuldige wijze. Wij stellen hierbij dan ook ons beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevens beschermingsverordening (AVG), de Privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er van hun zijde ook voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (cf. infra).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de heer Dennis Scheyltjens: E-mail adres: dennis@movingrocks.be

Telefoonnummer: +32 14 75 22 06

Minderjarigen

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen. Als Moving Rocks ontdekt dat zij per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan zal zij de persoonsgegevens van die minderjarige zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, strafrechtelijke gegevens, e.d.

Moving Rocks verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging en behartiging van uw belangen,
 • om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Moving Rocks, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst,
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren,
 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website,
 • om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden, voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Moving Rocks en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens
 • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten,
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Moving Rocks onderhevig aan is,
 • bij beslechting van eventuele geschillen,
 • voor administratieve doeleinden,

Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Rechtsgronden voor verwerking

Moving Rocks verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:

 • (a) toestemming,
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • (f) noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens

Moving Rocks kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook overmaken met andere partijen indien dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan Moving Rocks u nog beter van dienst zijn. Indien u niet wenst dat Moving Rocks uw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan u ons dat steeds laten weten via email aan dennis@movingrocks.be Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

>Moving Rocks kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Zonder uw toestemming zal Moving Rocks uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?

Moving Rocks bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Moving Rocks toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers en advocaten zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke of kan u dus ook terecht op het volgende e-mailadres dennis@movingrocks.be.

U kan ons steeds kosteloos contacteren om deze rechten uit te oefenen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Gebruik van cookies

Hiervoor verwijzen wij u naar ons ‘Cookiebeleid’.

Links

Op de website van Moving Rocks vindt u links naar websites van andere partijen. Moving Rocks is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wijzigingen van het privacy beleid

Moving Rocks heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren.

We volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren._ga_# Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en de data van het eerste en meest recente bezoek._ga – niet-functionele cookie Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Verloopt na 2 jaar.ads/ga-audiences Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw aan te spreken die waarschijnlijk naar klanten zullen converteren op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
 • _ga_#
 • _ga
 • ads/ga-audiences

Decline all Services
Accept all Services